Kdy začít docházet na logopedii?

„Kdy začít chodit na logopedii?“ Toto je otázka, kterou v rámci své profese slýchávám velice často. Proto se ji pokusím více objasnit hned v prvním článku blogu.

Na tuto otázku se bohužel nedá jednoznačně odpovědět, protože jak vám potvrdí asi každý speciální pedagog, u dětí je vše individuální. Klientela klinického logopeda je věkově velice rozmanitá. Dá se říci, že v některých případech už od narození dítěte až po dospělé pacienty a pacienty v seniorském věku.

Jak je to u miminek a dětí mladších 3 let?

 Logopedická péče u miminek a dětí mladších 3 let je velice specifická. Do této kategorie spadají děti, kterým byla již diagnostikovaná nějaká vývojová vada či porucha jiným specialistou (lékařem). U miminek se jedná například o poruchy polykání a celkově poruchy příjmu potravy. Logopedická péče u dětí před 3. rokem zahrnuje děti s podezřením na poruchy autistického spektra (autismus), děti s rozštěpovými vadami, dětskou mozkovou obrnou, vadami sluchu a dalšími neurologickými obtížemi. V takových případech vám včasné zahájení logopedické péče pravděpodobně doporučí lékař, který dítěti danou vadu diagnostikuje.

V jakém případě zahájit logopedickou péči již ve 3 letech?

U jinak zdravých a bezproblémově se vyvíjejících dětí není nutné zahajovat logopedickou péči před 3. rokem věku. Pokud dítě do 3 let ještě nemluví, nemusí se jednat o žádnou vážnou poruchu, ale pouze o fyziologický stav. V případě, že se ani po 3. roce dítě tzv. nerozmlouvá nebo používá pouze pár slov (např. máma, táta, bába, haf…), může se jednat o opožděný vývoj řeči, případně vývojovou dysfázii (specificky narušený vývoj řeči). V takovém případě je vhodné se objednat na logopedii a stav řeči dítěte prokonzultovat. Logoped vám po absolvovaném vyšetření doporučí další postup. Pokud vaše dítě kolem 3. roku hovoří a tvoří jednoduché věty, je takový vývoj v pořádku. Nemusíte se znepokojovat tím, že nevyslovuje správně některé hlásky. Nesprávná výslovnost mezi 3. a 4. rokem věku není indikace pro zahájení logopedické péče.

Pozor na vadně tvořené hlásky po 4. roce věku.

Co se správné výslovnosti týče, je zlomový 4. rok věku. V tomto věku jsou již dle fyziologického vývoje některé hlásky ukotveny, některé se ještě stále vyvíjí a je na ně, jak se říká, ještě čas. Po 4. roce věku by měli zbystřit především rodiče dětí, které tvoří některé hlásky nesprávným způsobem (tzn. nejedná se o to, že některé hlásky zaměňuje za jiné hlásky českého jazyka, ale dítě tvoří hlásky na nesprávném artikulačním místě). Pro představu jde například o tzv. interdentální tvoření hlásek, kdy jazyk při artikulaci sykavek nebo hlásek TDNL vylézá ven mezi přední řezáky, nebo tzv. velární tvoření hlásek, kdy k vibraci u hlásek RŘ dochází v krku a můžeme lidově říci, že dítě „ráčkuje“. Toto jsou případy, kdy došlo k nesprávnému naučení hlásky a nedá se předpokládat, že dojde ke spontánní nápravě výslovnosti. V případě, že by se takový problém neřešil na logopedii, je pravděpodobné, že bude dítě takto nesprávně tvořit hlásky i v dospělosti.

Po 4. roce věku lze začít cvičit výslovnost některých hlásek.

Mezi 4. a 5. rokem věku se upravuje výslovnost měkčení (hlásek ŤĎŇ) a sykavek (ČŠŽ a CSZ). Pokud pozorujete u dítěte potíže s výslovností těchto hlásek, případně i dalších hlásek (jako například KG, TDN, L apod.), objednejte se na logopedii již po 4. roku věku. Na prvním sezení bude zhodnocen stav výslovnosti dítěte a bude navržen postup terapie.

Po 5. roce věku už na nic nečekejte a problém řešte na logopedii.

Pokud nepozorujete u svého dítěte žádnou takovou vadně tvořenou hlásku, ale dochází pouze k nahrazování hlásek těžších za hlásky jednodušší (především hlásku R nahrazuje hláskou L a hlásku Ř nahrazuje hláskou Ž), je možné s logopedickou péčí vyčkat až do 5. roku věku. Tento věk je už hraniční pro správnou výslovnost všech hlásek. Nezvládá-li dítě v 5 letech správně vyslovit některé hlásky, neodkládejte návštěvu logopeda a začněte potíže řešit. Je žádoucí, aby dítě nastupovalo do první třídy se zcela upravenou výslovností všech hlásek.

Pokud se objeví koktavost, navštivte logopeda co nejdříve.

Další logopedické potíže, se kterými se můžete u svých dětí v průběhu předškolního až mladšího školního věku setkat, jsou poruchy plynulosti řeči (tzv. koktavost). Zde platí jediné a zásadní pravidlo. Pokud začne dítě ve spontánní řeči zadrhávat jakýmkoliv způsobem, vyhledejte okamžitě logopedickou péči. Přesto, že okolí může tento problém u vašeho dítěte banalizovat, nenechte se uchlácholit radami, že se to samo spraví! U poruchy plynulosti řeči je včasné zahájení péče zcela zásadní pro úspěch celé terapie.

Stále nevíte, jestli vaše dítě potřebuje logopeda?

Pokud si nejste jisti, zda vaše dítě již potřebuje zahájit logopedickou péči, obraťte se na mě bez obav s dotazem. Vaše otázky nebudou nikde zveřejňovány k diskuzi. Váš dotaz bude pouze mezi vámi a mnou a bude chráněn lékařským tajemstvím. V případě, že i přes to stále váháte, objednejte se s dítětem na logopedické vyšetření, kde vám vše podrobně vysvětlím a navrhnu další postup.