Pexeso čtyřikrát jinak

     Nedávno jsem jednomu klientovi, který ke mně chodí na terapii, doporučila jistý logopedický fígl a on mi na to řekl zajímavou větu: „To je super, a přitom taková blbost!“ 😊 Ano, je to tak! Nepotřebujete mít doma hromadu drahých logopedických pomůcek a hraček, abyste mohli plnohodnotně trénovat. Čím jednodušší pomůcky ke cvičení zvolíme, tím větší efekt pro využití v praxi to pro nás má. A to platí jak v terapii u dětí, tak u dospělých.

     Tak mě napadlo další téma článku. Jak využít věc, kterou máme všichni doma, stojí pár korun, děti i dospělí ji milují…. Ano, PEXESO! Všichni víme, jak se pexeso hraje. Ale nemusíte se spokojit pouze s hledáním stejných obrázků a cvičit si tak VIZUÁLNÍ PAMĚŤ a POZORNOST. Můžete toho procvičit mnohem víc. Na fotce můžete vidět pexeso, které bylo prověřeno logopedickou praxí nejen mou, ale i některých mých kolegyň a všechny jsme se shodly na tom, že je skvělé 😊 Způsob, jakým jsou obrázky namalované naprosto vyhovuje malým dětem, i dětem s těžšími logopedickými vadami, jako například vývojová dysfázie. Tyto děti nemají dostatečně rozvinuté zrakové vnímání a výrazné kontury jim usnadňují rozpoznávání obrázků. Pevné kartičky jsou praktické pro zachování delší životnosti a také zajišťují jednodušší manipulaci pro mladší a motoricky méně obratné děti. Tak a teď to hlavní. Jakým způsobem a co můžeme s pexesem procvičit?

1. POROZUMĚNÍ (vhodné u malých dětí a dětí s vývojovou dysfázií)

Rozložte kartičky před dítě (stačí jen jedna polovina obrázků) a říkejte dítěti, co vám má podat. Otázky mohou být různě složité.

Jednoduchá otázka: „Prosím, podej mi auto.“

Vícečetná instrukce: „Prosím podej mi auto a mrak“.

Složitější otázky a souvětí: „Prosím, podej mi něco, co jezdí po silnici. Prosím, podej mi něco, co má červenou barvu.“ Apod.

 

2. PŘEDLOŽKY (především u dětí s vývojovou dysfázií bývá zvládnutí předložek velký problém)

U nácviku předložek musíme postupovat od jednodušších po složitější a od pasivního zvládnutí předložky po aktivní použití v řeči.

Pasivní nácvik předložek:

  • Říkáme dítěti, kam v místnosti má obrázek položit. Např.: „Dej auto pod stůl. ( dítě položí obrázek pod váš jídelní nebo psací stůl) Dej dům na židli. Dej slunce vedle skříně.“ Apod.
  • Dítě manipuluje s obrázky na ploše stolu podle instrukcí. Např.: „Dej auto vedle pejska. Dej mrak pod sluníčko. Dej mrak nad dům.“ Apod.

Aktivní nácvik předložek:

  • Dítě hledá po místnosti obrázky a říká, kde jsou umístěné. Např.: „Pes je pod židlí. Mrak je na posteli.“ Apod.
  • Opět manipulujeme s obrázky na ploše stolu a dítě říká, kde, jaký obrázek je. Např.: „Pes je vedle domu. Slunce je nad mrakem.“ Apod.

3. RYTMIZACE (vytleskávání slov na slabiky, rozvíjí sluchové vnímání a je vhodné cvičit se všemi dětmi bez ohledu na logopedickou diagnózu)

Otáčíme kartičky a vytleskáváme slova na slabiky. Předškolní děti by měly již zvládat i spočítat, kolik slabik má slovo. Pro tento účel můžete na stole vyznačit tři sloupečky (např. pomocí kostiček či korálek znázorníme kategorii jednoslabičných – jedna kostka, dvouslabičných – dvě kostky, tříslabičných – tři kostky) a dítě třídí kartičky do sloupečků podle zjištěného počtu slabik.

4. KATEGORIZACE (nácvik nadřazených pojmů a rozvoj slovní zásoby, vhodné pro všechny děti)

Obrázky třídíme podle nadřazených pojmů (např. vybíráme dopravní prostředky, ovoce, zvířata apod.). Postupně děti zvládají i nadřazený pojem určit samy – ukážeme dítěti např. auto, mašinku a loď a dítě určí, že se jedná o dopravní prostředky.

Věřte, že to nejsou všechny možnosti, jak pexeso při cvičení využít. S trochou kreativity můžete vymyslet ještě řadu zajímavých činností. 😊