služby

Poskytujeme logopedickou péči dětem od 3 let věku (po dohodě přijímáme i mladší děti), které trápí následující obtíže:

  • opožděný vývoj řeči
  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • symptomatické poruchy řeči (narušený vývoj řeči jako důsledek jiného postižení, např. postižení sluchu či motorických schopností, poruchy autistického spektra apod.)

Logopedickou péči poskytujeme rovněž dospělým klientům s následujícími obtížemi:

  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • poruchy řeči po cévní mozkové příhodě či po úrazu hlavy (afázie, dysartrie)
  • poruchy řeči jako důsledek degenerativního onemocnění (různé formy demence převážně v počátečním stádiu)

V průběhu terapií jsou používány moderní metody a pomůcky, které slouží k efektivnější práci a rychlejšímu dosažení požadovaných výsledků. Využíváme myofunkční terapii a prvky terapie orální pozice.