služby

Poskytujeme logopedickou péči dětem od 3 let věku (po dohodě přijímáme i mladší děti), které trápí následující obtíže:

  • opožděný vývoj řeči
  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • symptomatické poruchy řeči (narušený vývoj řeči jako důsledek jiného postižení, např. postižení sluchu či motorických schopností, poruchy autistického spektra apod.)

Logopedickou péči poskytujeme rovněž dospělým klientům s následujícími obtížemi:

  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • poruchy řeči po cévní mozkové příhodě či po úrazu hlavy (afázie, dysartrie)
  • poruchy řeči jako důsledek degenerativního onemocnění (různé formy demence převážně v počátečním stádiu)

Logopedie v domácím prostředí:

V případě, že Vám Vaše časové či zdravotní důvody nedovolí pravidelně dojíždět do logopedické ambulance, můžete využít služby Logopedie v domácím prostředí. Tato služba není v České republice hrazena ze zdravotního pojištění. Výši úhrady naleznete v záložce ceník.

V průběhu terapií jsou používány moderní metody a pomůcky, které slouží k efektivnější práci a rychlejšímu dosažení požadovaných výsledků. Využíváme myofunkční terapii a prvky terapie orální pozice.

Ordinační doba

Pondělí          9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 

Úterý              9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 

Středa            8.00 – 12.00  13.00 – 15.00 

Čtvrtek           8.00 – 12.00

Pátek              8.00 – 12.00

Kontakt

Adresa:

Poliklinika Starý Lískovec

U Pošty 402/14, Brno 625 00

Mobil:

+420 605 333 345

+420 774 085 394

E-mail:

logopedieliskovec@gmail.com

logopedieliskovec2@gmail.com