ceník

Ambulance klinické logopedie má aktuálně smlouvu s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) a se Zdravotní pojišťovnou Revírní bratrská pokladna (213). Pro klienty ostatních pojišťoven je platný následující ceník.

Nasmlouvané pojišťovny hradí logopedickou péči na základě doložení žádanky od dětského/praktického lékaře, kterou odevzdáte při vstupním logopedickém vyšetření.

Vstupní logopedické vyšetření 60 min. * (cena včetně vypracování zprávy)

1000 Kč

Vstupní logopedické vyšetření 45 min. * (cena včetně vypracování zprávy) 

700 Kč

Individuální logopedická terapie 60 min.*

600 Kč

Individuální logopedická terapie 40 min.*

400 Kč

Individuální logopedická terapie 30 min.*

300 Kč

Individuální logopedická terapie 20 min.*

200 Kč

Vstupní logopedické vyšetření provedené mimo stanovené ordinační hodiny

1500 Kč

Individuální logopedická terapie mimo stanovené ordinační hodiny (20 min./30 min./40 min./60 min.)

400 Kč/600 Kč/800 Kč/1200 Kč

Logopedie v domácím prostředí – vstupní logopedické vyšetření

1000 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedie v domácím prostředí 60 min.

800 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedie v domácím prostředí 30 min.

500 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedické vyšetření a potvrzení na přihlášku pro SŠ/VŠ

250 Kč

Vypracování logopedické zprávy pro lékaře/PPP/SPC/školu apod.

300 Kč

Logopedická depistáž v mateřské škole **

100 Kč/ 1 dítě

Vzhledem k tomu, že není logopedická péče u nás hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je možné dohodnout četnost sezení na základě Vašich požadavků. Současně můžete docházet i do jiného logopedického zařízení či ambulance, kde je péče hrazena pojišťovnou, a tím si zintenzivnit logopedické terapii.

* Délka logopedické terapie je navržena terapeutem na základě potřeb každého klienta. Ovlivňuje ji např. závažnost logopedické diagnózy či schopnost klienta spolupracovat během logopedické terapie. O délce jednotlivých sezení a jejich četnosti se po absolvování vstupního vyšetření dohodneme s klientem/zákonným zástupcem klienta individuálně.

** Logopedická depistáž není vstupní logopedické vyšetření, ale pouze orientační vyšetření řeči dětí. Cílem je vyhledávání jedinců (např. v rámci třídy mateřské školy) s narušenou komunikační schopností, u nichž je žádoucí zahájit pravidelnou logopedickou péči.

Tento ceník je platný od 7. 1. 2019.

Platby přijímáme v hotovosti nebo převodem na účet v případě předplacení 5 – 10 lekcí.

Číslo účtu:  2201573349/2010

 

Ordinační doba

Pondělí          13.00 – 18.00

Úterý              13.00 – 18.00

Středa            13.00 – 18.00

Čtvrtek           13.00 – 18.00

Pátek              13.00 – 15.00  

Kontakt

Adresa:

Poliklinika Starý Lískovec

U Pošty 402/14, Brno 625 00

Mobil:

+420 605 333 345

E-mail:

logopedieliskovec@gmail.com