ceník

Ambulance klinické logopedie má aktuálně smlouvu s:

Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201)

Oborovou zdravotní pojišťovnou (207)

Zdravotní pojišťovnou Revírní bratrská pokladna (213)

Zdravotní pojišťovnou Škoda (209)

Pro klienty ostatních pojišťoven je platný následující ceník.

Nasmlouvané pojišťovny hradí logopedickou péči na základě doložení žádanky od dětského/praktického lékaře, kterou odevzdáte při vstupním logopedickém vyšetření.

Vstupní logopedické vyšetření 60 min. * (cena včetně vypracování zprávy)

1000 Kč

Vstupní logopedické vyšetření 45 min. * (cena včetně vypracování zprávy) 

700 Kč

Individuální logopedická terapie 60 min.*

600 Kč

Individuální logopedická terapie 40 min.*

400 Kč

Individuální logopedická terapie 30 min.*

300 Kč

Vstupní logopedické vyšetření provedené mimo stanovené ordinační hodiny

1500 Kč

Individuální logopedická terapie mimo stanovené ordinační hodiny (20 min./30 min./40 min./60 min.)

400 Kč/600 Kč/800 Kč/1200 Kč

Logopedie v domácím prostředí – vstupní logopedické vyšetření

1000 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedie v domácím prostředí 60 min.

800 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedie v domácím prostředí 30 min.

500 Kč + 5Kč/km dojezd

Logopedické vyšetření a potvrzení na přihlášku pro SŠ/VŠ

250 Kč

Vypracování logopedické zprávy pro lékaře/PPP/SPC/školu apod.

300 Kč

Logopedická depistáž v mateřské škole **

100 Kč/ 1 dítě

Vzhledem k tomu, že není logopedická péče u nás hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je možné dohodnout četnost sezení na základě Vašich požadavků. Současně můžete docházet i do jiného logopedického zařízení či ambulance, kde je péče hrazena pojišťovnou, a tím si zintenzivnit logopedické terapii.

* Délka logopedické terapie je navržena terapeutem na základě potřeb každého klienta. Ovlivňuje ji např. závažnost logopedické diagnózy či schopnost klienta spolupracovat během logopedické terapie. O délce jednotlivých sezení a jejich četnosti se po absolvování vstupního vyšetření dohodneme s klientem/zákonným zástupcem klienta individuálně.

** Logopedická depistáž není vstupní logopedické vyšetření, ale pouze orientační vyšetření řeči dětí. Cílem je vyhledávání jedinců (např. v rámci třídy mateřské školy) s narušenou komunikační schopností, u nichž je žádoucí zahájit pravidelnou logopedickou péči.

Tento ceník je platný od 7. 1. 2019.

Platby přijímáme v hotovosti nebo převodem na účet.

Číslo účtu:  2201573349/2010

Ordinační doba

Pondělí          13.00 – 18.00

Úterý              13.00 – 18.00

Středa            13.00 – 18.00

Čtvrtek           13.00 – 18.00

Pátek              13.00 – 15.00  

Kontakt

Adresa:

Poliklinika Starý Lískovec

U Pošty 402/14, Brno 625 00

Mobil:

+420 605 333 345

E-mail:

logopedieliskovec@gmail.com