ceník

Číslo účtu:  2201573349/2010

Ambulance klinické logopedie má aktuálně nasmlouvané:

Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra (211)

Vojenskou zdravotní pojišťovnu (201)

Oborovou zdravotní pojišťovnu (207)

Zdravotní pojišťovnu Revírní bratrská pokladna (213)

Zdravotní pojišťovnu Škoda (209)

Pro klienty ostatních pojišťoven je platný následující ceník.

Nasmlouvané pojišťovny hradí logopedickou péči na základě doložení žádanky od dětského/praktického lékaře, kterou odevzdáte při vstupním logopedickém vyšetření.

Vstupní logopedické vyšetření 60 min. * (cena včetně vypracování zprávy)

1000 Kč

Individuální logopedická terapie 60 min.*

800 Kč

Individuální logopedická terapie 45 min.*

600 Kč

Individuální logopedická terapie 30 min.*

400 Kč

Logopedické vyšetření a potvrzení na přihlášku pro SŠ/VŠ

250 Kč

Vypracování logopedické zprávy pro lékaře/PPP/SPC/školu apod.

350 Kč

Logopedická depistáž v mateřské škole **

100 Kč/ 1 dítě

Objednaný termín je nutné omluvit vždy minimálně 24 hodin předem. V případě pozdní omluvy nebo nedostavení se na termín bez omluvy bude účtována plná cena terapie.

Pro vstupní logopedická vyšetření (tzn. první návštěva) jsou vyhrazeny dopolední termíny.

* Délka logopedické terapie je navržena terapeutem na základě potřeb každého klienta. Ovlivňuje ji např. závažnost logopedické diagnózy či schopnost klienta spolupracovat během logopedické terapie. O délce jednotlivých sezení a jejich četnosti se po absolvování vstupního vyšetření dohodneme s klientem/zákonným zástupcem klienta individuálně.

** Logopedická depistáž není vstupní logopedické vyšetření, ale pouze orientační vyšetření řeči dětí. Cílem je vyhledávání jedinců (např. v rámci třídy mateřské školy) s narušenou komunikační schopností, u nichž je žádoucí zahájit pravidelnou logopedickou péči.

Tento ceník je platný od 1. 10. 2021.

 

Platby přijímáme v hotovosti nebo převodem na účet.

Číslo účtu:  2201573349/2010

Ordinační doba

Pondělí          8.00 – 12.00  13.00 – 17.30 

Úterý              8.00 – 12.00  13.00 – 16.30 

Středa            8.00 – 12.00

Čtvrtek           —————

Pátek              —————

Kontakt

Adresa:

Poliklinika Starý Lískovec

U Pošty 402/14, Brno 625 00

Mobil:

+420 605 333 345

+420 774 085 394

E-mail:

logopedieliskovec@gmail.com

logopedieliskovec2@gmail.com