Časté dotazy

Časté dotazy

1. Jak se k nám objednat?

Na vstupní logopedické vyšetření je nutné se nejdříve objednat, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (viz kontakty). Pro rychlejší jednání doporučuji telefonickou komunikaci. Pokud se nedovoláte, nejspíše zrovna pracuji s klientem. Hned jak to bude možné, zavolám Vám zpět.

2. Co si vzít s sebou na vstupní vyšetření?

Před vstupním vyšetřením obdržíte e-mailem anamnestický dotazník, který si doma v klidu projdete a společně jej během vstupního vyšetření doplníme. S sebou si přineste lékařské zprávy z již absolvovaných vyšetření – především se týká vyšetření na ORL/foniatrii, neurologii či psychologii (postačí kopie zprávy). Klienti po cévní mozkové příhodě (CMP) či po úrazu předloží propouštěcí zprávu z nemocnice.

3. Jak probíhá vstupní vyšetření?

Děti mladší 18 let se na první sezení musí dostavit se zákonným zástupcem. Doporučuji přijít bez mladších sourozenců, neboť ti by mohli průběh vyšetření narušovat a odvádět pozornost vyšetřovaného klienta. 

Během vyšetření bude provedena prvotní diagnostika a konzultace aktuálního stavu klienta. Rovněž pořídíme první videonahrávku pro budoucí porovnání vývoje Vašeho stavu.

4. Jak probíhají jednotlivá sezení?

Na vstupním vyšetření bude po společné domluvě stanovena četnost návštěv/jednotlivých sezení. Vzhledem k tomu, že naše péče není aktuálně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, není počet návštěv ničím určen. Doporučené jsou návštěvy 1x týdně, příp. 1x za 14 dní. V některých případech postačí i 1x měsíčně.

Délka jednotlivých terapií je také volena individuálně po společné domluvě. Ovlivňuje ji závažnost diagnózy, schopnost spolupráce během terapie, rychlost provádění úkolů, míra unavitelnosti pacienta apod.

Na každém sezení budete dostávat materiály určené k domácímu procvičování, které si s sebou vždy přinesete na další terapii.

5. Kdy začít s dítětem docházet na logopedii?

Kdy začít není přesně stanoveno, záleží na věku dítěte a jeho obtížích. Všeobecně se uvádí, že pomoc logopeda je vhodné vyhledat v případě, že dítě ve 3 letech věku nehovoří vůbec nebo pouze jednoslovně (netvoří jednoduché věty), dále pokud dítě po 4. roce nesprávně tvoří některé hlásky, dítě po 5. roce nesprávně vyslovuje některé hlásky či pokud u dítěte pozorujete poruchu plynulosti řeči (zadrhávání). Jestliže má dítě od jiného odborníka (lékaře/psychologa) stanovenou diagnózu, která brání správnému vývoji řeči, obraťte se na klinického logopeda již před 3. rokem věku (týká se např. podezření na autismus, vrozených obličejových rozštěpů, dětské mozkové obrny a různých dalších neurologických vad).

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správném vývoji řeči Vašeho dítěte, obraťte se na nás.

6. Může dospělý člověk docházet na logopedii?

Samozřejmě může. Pokud u sebe pozorujete potíže s výslovností některých hlásek, okolí Vás upozorňuje na nesprávnou výslovnost či celkově špatnou srozumitelnost mluveného projevu, kontaktujte nás. I v dospělém věku lze tyto obtíže odstranit. Bude to však vyžadovat Vaši snahu pravidelně cvičit.

Dalšími pacienty klinických logopedů jsou lidé po cévní mozkové příhodě či úrazu hlavy s následkem postižení komunikačních schopností. V neposlední řadě pomoc logopedů vyhledávají i lidé, kteří se většinou již od dětského věku potýkají s poruchou plynulosti řeči (s koktavostí).

Není třeba se ničeho obávat. Na všem se s Vámi dohodneme a vynasnažíme se vyjít vstříc Vašim požadavkům tak, abychom zdárně směřovali ke společnému cíli.